BPH för Mon Chateau C’Ruth

Inget skrämmer Ruth 🙂

Sammanfattning en mycket trygg hund pigg och allert

Se en av filmerna här smiley